Zijn er woordpakketten bij spelling? Zijn er woordpakketten bij spelling?

Zijn er woordpakketten bij spelling?

Wij werken niet met woordpakketten en hebben gekozen om te werken vanuit spellingsmoeilijkheden (één per les).

We zetten de moeilijkheid in de kijker en daarop wordt geoefend. Op die manier slagen de leerlingen er in om de woorden die volgens de aangeboden regel worden geschreven, correct te schrijven. Voor de onthoud/weetwoorden hebben we BLOON-taken op de Lerarenkit voorzien. (BLOON= Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken).

>> Meer info over De Taalkanjers Spelling.