Heeft De Taalkanjers extra ondersteunende materialen? Heeft De Taalkanjers extra ondersteunende materialen?

Heeft De Taalkanjers extra ondersteunende materialen?

  • Onthoudboek: Handige waaier voor op de lessenaar dat het zelfstandig werken bevordert en een goed referentiemiddel is bij huiswerk of bij de voorbereiding van toetsen.
  • Leeskoesterboekje: Leesportfolio waarin leerlingen op een leuke manier kunnen bijhouden welke boeken ze lezen en deze zelfstandig kunnen verwerken via verschillende activiteiten.
  • Wandplaten: Functioneel en ideaal als ondersteuning in de klas (formaat: 70 cm x 50 cm).
  • De Taalkanjers Schoolzorg: 13-delige mappenreeks die ingezet kan worden als extra remediëringsmateriaal bij een bepaald taaldomein of om een individueel leertraject op te stellen op maat van een leerling (methode-onafhankelijk). Meer info.
  • De Taalkanjers Twist: Uitdagende opdrachten voor leerlingen met een leervoorsprong (methode-onafhankelijk). Meer info.