Wat is in De Taalkanjers de visie rond spreken en luisteren? Wat is in De Taalkanjers de visie rond spreken en luisteren?

Wat is in De Taalkanjers de visie rond spreken en luisteren?

Wij bieden onze domeinen aan in een geïntegreerde aanpak. Dat betekent concreet dat we bijv. een spreekles soms combineren met luistervaardigheden.

Wat betreft “luisteren” proberen we de leerlingen een zo divers mogelijk aantal ‘tekstsoorten’ aan te bieden. Zo hebben we aandacht voor niet-talige signalen zonder duidelijke boodschap als voor niet-talige geluiden met een specifieke boodschap. Talige boodschappen hebben natuurlijk het grootste aandeel. Hierbinnen proberen we ‘teksten’ aan te bieden met zo veel mogelijk verschillende bedoelingen. We hebben binnen De Taalkanjers ook aandacht voor de verschillende soorten media waar de boodschap wordt doorgegeven.

Voor “spreken” nemen we binnen de methode de werkelijkheid in de klas en buiten de klas als uitgangspunt. Daarom gaan we op zoek naar relevante en aan de werkelijkheid gebonden situaties.