Houden jullie in De Taalkanjers rekening met de vijf didactische sleutels voor beter begrijpend lezen (VLOR)? Houden jullie in De Taalkanjers rekening met de vijf didactische sleutels voor beter begrijpend lezen (VLOR)?

Houden jullie in De Taalkanjers rekening met de vijf didactische sleutels voor beter begrijpend lezen (VLOR)?

Onderzoek in Vlaanderen wijst uit dat de leesprestaties van kinderen in het lager onderwijs achteruitgaan. Daarom hebben wij De Taalkanjers met de VLOR-sleutels als handvatten versterkt. Wij stellen in de methode een aantal uitgangspunten centraal met betrekking tot begrijpend lezen die in lijn liggen met de onderzoeksresultaten van de VLOR. Meer info vind je hier.

Maar we gaan nog een stapje verder ... Samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven ontwikkelen wij een leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen in het lager onderwijs. Dit instrument dient om de begrijpend-leesvaardigheid van leerlingen breed in kaart te brengen en geeft leerkrachten een houvast om sterker begrijpend leesonderwijs te bieden, voor àlle leerlingen. Meer info vind je hier.