INHOUD - Wordt er in Impact NU rekening gehouden met multiperspectiviteit? (ET 2.18, KOV LPD 15 - niet voor D/A) INHOUD - Wordt er in Impact NU rekening gehouden met multiperspectiviteit? (ET 2.18, KOV LPD 15 - niet voor D/A)

INHOUD - Wordt er in Impact NU rekening gehouden met multiperspectiviteit? (ET 2.18, KOV LPD 15 - niet voor D/A)

Ja, op verschillende manieren. We werken met diverse literatuurfragmenten die de kijk van leerlingen op de wereld en op de samenleving vergroten, plaatsen verschillende genres in de kijker en benaderen literatuur ook in de breedste zin van het woord. Daardoor leren we de leerlingen appreciatie op te brengen voor literatuur en ook voor andere culturen. Ook in de beginsituatieanalyse (deel 1) hebben we al oog voor hoe literatuur het eigen denkkader ter discussie kan stellen en voor de nood om meerdere perspectieven te hanteren.

Die multiperspectiviteit heeft niet alleen betrekking op literatuur. We proberen leerstof niet alleen van de theoretische kant te zien, maar we hebben ook aandacht voor de functionaliteit ervan in het dagelijkse leven. Fenomenen zoals de evolutie van woordbetekenissen worden ook vanuit verschillende perspectieven bekeken om het in zijn complexiteit te begrijpen en te analyseren. Ook bronnen worden vanuit meerdere perspectieven bekeken (bv. vanuit het standpunt van een verkoper en van een consument) om zo kritisch te kunnen omgaan met die informatie. Leerlingen kruipen af en toe in een andere rol om een taalsituatie op een andere manier te bekijken (bv. gebruik van taalvarianten).