Is Wereldkanjers leerplandekkend? Is Wereldkanjers leerplandekkend?

Is Wereldkanjers leerplandekkend?

Geef je alle thema's van Wereldkanjers, dan is de de methode volledig leerplandekkend. Alle eindtermen en leerplandoelen van jouw net komen aan bod. We verdeelden de doelen over de verschillende leerjaren, waarbij we elk doel binnen één of meerdere thema's aanpakken.

De leerplandoelen komen geïntegreerd aan bod. Er is dus geen cursorisch werkboek met moeilijke of vergeten doelen. Ook Verkeer is één van de acht thema’s, aangezien deze doelen vooral in het domein Ruimte aan bod komen.