Zijn er toetsen beschikbaar voor Wereldkanjers? Zijn er toetsen beschikbaar voor Wereldkanjers?

Zijn er toetsen beschikbaar voor Wereldkanjers?

Er zijn kant-en-klare toetsen beschikbaar waarbij de kennis van je leerlingen wordt geëvalueerd. Bij deze toets is er ook een voorbereidingstoets op ons digitaal oefenplatform Scoodle Play.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan breed evalueren. Doorheen de thema's leren de leerlingen zichzelf en klasgenoten op een gestructureerde manier evalueren met kijkwijzers. We geven daarbij aandacht aan peerevaluatie, zelfevaluatie, proces- en productevaluatie. Wanneer je als leerkracht de focusvaardigheden van het thema gaat observeren, is het belangrijk om dat tegen de leerlingen te zeggen. In de handleiding vind je op gepaste momenten een verwijzing naar die vaardigheden.