Heeft Wereldkanjers een bepaalde structuur of werkwijze? Heeft Wereldkanjers een bepaalde structuur of werkwijze?

Heeft Wereldkanjers een bepaalde structuur of werkwijze?

Elk thema heeft een vaste structuur die uit 6 stappen bestaat :

  1. Verkenning van het thema vanuit een onderzoeksvraag en het oproepen van voorkennis. We staan ook stil bij de focusvaardigheden die tijdens het hele thema kunnen geobserveerd worden.
  2. Activiteiten met basisleerstof waarbij we inzetten op actief ontdekken, ervaren, opzoeken en leren.
  3. Keuzeactiviteiten waarbij de basisleerstof verder wordt samengebracht en creatief wordt verwerkt.
  4. Aandacht voor leren leren via de les “Train je brein”.
  5. Afronding en reflectie waarbij een antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvraag uit stap 1 en waarbij we de focusvaardigheden bespreken.
  6. Evaluatie van kennis en vaardigheden.

Ook Het Voortplantingsboekje heeft dezelfde herkenbare structuur.