Zijn er toetswijzers voor Wereldkanjers? Zijn er toetswijzers voor Wereldkanjers?

Zijn er toetswijzers voor Wereldkanjers?

In de werkboeken duiden wij de leerstof die leerlingen moeten kennen aan met een symbooltje. Op die manier gaan de leerlingen aan de slag met de werkbundel en komen ze tot actief leren. Daardoor oefenen ze meteen ook belangrijke leerstrategieën zoals organisatievaardigheden. Daarnaast is er per thema ook een toetsenwijzer voorzien. Na het studeren kunnen ze zichzelf testen via een oefentoets in Scoodle Play.