Is er in Wereldkanjers aandacht voor leren leren? Is er in Wereldkanjers aandacht voor leren leren?

Is er in Wereldkanjers aandacht voor leren leren?

Van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar zetten we in op leren leren. Zo is er in elk thema een les ‘Train je brein’ voorzien. Aan de hand van verschillende leerstrategieën leren kinderen hoe ze leerinhouden kunnen verwerken. Ze ontdekken actief welke leermethodes bij hen passen en welke talenten en vaardigheden ze kunnen combineren bij het leren. Daarnaast trainen we doorheen het thema ook de metacognitieve vaardigheden (zoals taakoriëntatie (wat moet ik doen), plannen, systematisch werken, zelfmonitoring …) en blikken we terug via retrieval (actief ophalen van de voorkennis) en spaced practice (regelmatige herhaling).