Is er lesmateriaal voor verkeer? Is er lesmateriaal voor verkeer?

Is er lesmateriaal voor verkeer?

Wereldkanjers Verkeer is onze methode voor verkeerseducatie. Je kan deze geïntegreerd of apart naast een andere WO-methode gebruiken.

  • Een haalbare mix van theorie- en praktijklessen
  • Volledig leerplandekkend, conform de nieuwste verkeersregels
  • Flexibele aanpak, mogelijk door aanbod van basis- en keuze-activiteiten
  • Linken naar techniek, leren leren en andere ontwikkelvelden
  • Apart onderdeel woordenschat
  • QR-codes naar ondersteunende filmpjes over verkeer
  • Digitaal oefenplatform Scoodle Play

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft alle lessen mee uitgewerkt. Wereldkanjers Verkeer biedt een ideale voorbereiding op projecten zoals De Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen, Voetgangersbrevet ...

>> Meer info over Wereldkanjers Verkeer.