Heeft Wereldkanjers voldoende aansluiting met andere vakken? Heeft Wereldkanjers voldoende aansluiting met andere vakken?

Heeft Wereldkanjers voldoende aansluiting met andere vakken?

In de handleiding en in de digitale lesfiches ondersteunen we de leerkracht via duidelijke overzichten i.f.v. domeinen en leergebieden. Per activiteit zetten we enkele doelen centraal. Daarbij is kruisbestuiving tussen domeinen en/of leergebieden eerder regel dan uitzondering. Via duidelijke iconen geven we dit weer in de handleiding en via de gekoppelde leerplandoelen op de digitale fiches.