INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in Polaris 6? INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in Polaris 6?

INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in Polaris 6?

Polaris behandelt de leerinhouden zoals beschreven in minimumdoelen en leerplannen voor de 3de graad. Hieronder vind je een overzicht van de thema’s die in Polaris 6 aan bod komen.

  • Kosmografie: welke gevolgen hebben de bewegingen van de aarde?
  • Geologie: welke evoluties hebben er op aarde plaatsgevonden?
  • Geomorfologie: hoe vormen natuurlijke processen het landschap?
  • Klimaatverandering: welke gevolgen heeft de opwarming van de aarde?
  • Ruimtelijk beleid: hoe kunnen we de ruimte efficiënt inrichten?
  • Synthesethema: hoe kan ik geografie gebruiken in mijn leven?