AANBOD - Waaruit bestaat het blended aanbod van Polaris voor de doorstroomfinaliteit? AANBOD - Waaruit bestaat het blended aanbod van Polaris voor de doorstroomfinaliteit?

AANBOD - Waaruit bestaat het blended aanbod van Polaris voor de doorstroomfinaliteit?

De blended leeroplossingen van Plantyn bestaan uit een weloverwogen mix van papier en digitaal. Zo bereik jij met jouw leerlingen het hoogste leerrendement.

  • De basis is het activerend leerboek, dat hetzelfde is voor doorstroom- en dubbele finaliteit.
  • De verwerking doen de leerlingen op Scoodle of op een cursusblad. Op Scoodle voorzien we een apart oefenaanbod voor de wetenschappelijke richtingen en de niet-wetenschappelijke richtingen.
    • De verwerkingsvragen voor de niet-wetenschappelijke richtingen van de doorstroomfinaliteit sluiten aan bij de minimumdoelen en de ‘basis’-leerplannen.
    • De verwerkingsvragen voor de wetenschappelijke richtingen van de doorstroomfinaliteit sluiten aan bij de minimumdoelen, de ‘basis’-leerplannen en de specifieke eindtermen.

Dankzij directe feedback kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag op het leerplatform.

Het aanbod op Scoodle bevat verder o.m.:

  • Extra online Aardewerken en oefeningen op de vaardigheden, waarmee je binnen de klas kan differentiëren.
  • Multimedia en 3D, geïntegreerd in de verwerkingsopdrachten of te ontsluiten via de QR-code in het activerend leerboek. Zo maak je leerinhouden levend en nabij.
  • Storymaps (in ArcGIS), i.e. een aantal aantrekkelijke digitale routes die leerlingen zelfstandig kunnen afleggen.
  • Een handig resultatendashboard en taakplanner i.f.v. een vlotte opvolging van je leerlingen (permanente evaluatie).