INHOUD - Wat is er nieuw ten gevolge van de nieuwe onderwijsdoelen?  INHOUD - Wat is er nieuw ten gevolge van de nieuwe onderwijsdoelen?

INHOUD - Wat is er nieuw ten gevolge van de nieuwe onderwijsdoelen?

In lijn met de recente ontwikkelingen m.b.t. minimumdoelen en leerplannen, legt Polaris deze nieuwe focussen:

  • Systeemdenken ifv maatschappelijke complexe thema’s
  • Duurzame ontwikkeling
  • Interactie tussen menselijke activiteit en geomorfologische processen
  • Klimaatverandering en de beleidsmaatregelen

In functie van de specifieke mimimumdoelen voor de wetenschaprichtingen is er ook aandacht voor deze nieuwe onderwerpen:

  • Ecosysteemdiensten
  • Ecologisch en geopolitiek belang van zeeën en oceanen
  • Teledetectie