AANBOD - Waarom een activerend leerboek voor Polaris? AANBOD - Waarom een activerend leerboek voor Polaris?

AANBOD - Waarom een activerend leerboek voor Polaris?

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …)

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal.