DOELGROEP - Voor welke richtingen is Polaris bedoeld? DOELGROEP - Voor welke richtingen is Polaris bedoeld?

DOELGROEP - Voor welke richtingen is Polaris bedoeld?

Met Polaris bereiden we leerlingen voor op hun toekomst, zowel voor het hoger onderwijs als voor de arbeidsmarkt.

Met één activerend leerboek dat bruikbaar is in alle richtingen van de dubbele en doorstroomfinaliteit heb je een flexibel werkinstrument in handen. Je realiseert ermee de 70/30-verhouding die geldt voor de nieuwe minimumdoelen, waarbij 70% van de leerinhouden vastligt en 30% van de leerinhouden door de school vrij is in te vullen. Je hoeft dus niet op zoek naar allerhande verrijking of verdieping.

Met het activerend leerboek van Polaris worden leerlingen aangemoedigd om zelf te noteren. De duidelijke structuur helpt hen daarbij. Leerlingen krijgen per hoofdstuk een samenvatting aangeboden. Ze maken zelf een schema bij elk hoofdstuk.

Met duidelijke kleurcodes maken we een onderscheid tussen basisleerstof voor dubbele en doorstroomfinaliteit én voor de specifieke leerstof voor doorstroom wetenschappen.