AANBOD - Welke uitgaven van Let’s Connect zijn er voor de doorstroomfinaliteit? AANBOD - Welke uitgaven van Let’s Connect zijn er voor de doorstroomfinaliteit?

AANBOD - Welke uitgaven van Let’s Connect zijn er voor de doorstroomfinaliteit?

Wij voorzien twee uitgaven die conform de eindtermen van de doorstroomfinaliteit zijn. Het verschil tussen de twee boeken werd enerzijds gemaakt op basis van het leerlingenprofiel, anderzijds op basis van de leerplannen van het KathOndVla.

Geef je les in het KathOndVla, dan kies je in de 2de graad voor Let’s Connect DO voor de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen en Let’s Connect DG voor de domeingebonden doorstroomrichtingen.

Geef je les in een ander onderwijsnet, dan kun je een keuze maken op basis van het leerlingenprofiel. We wijzen je graag door naar de webinar waarin we heel concreet toelichten op welke manier we rekening hebben gehouden met de leerlingenprofielen.