INHOUD - Op welke manier is er in Let’s Connect aandacht voor feed-up/feedback/feed-forward? INHOUD - Op welke manier is er in Let’s Connect aandacht voor feed-up/feedback/feed-forward?

INHOUD - Op welke manier is er in Let’s Connect aandacht voor feed-up/feedback/feed-forward?

Leerlingen weten steeds naar wat ze toewerken.

Ze starten bij het schutblad met de You are going to-statements, waardoor ze meteen weten naar welk einddoel ze toewerken en welke tussenstappen daarvoor genomen worden.

Doorheen de verschillende files worden zelfevaluatieroosters aangeboden, volgen de leerlingen een traject in de REconnect en bieden we checklists aan bij de communicatieve eindopdracht. Ook hebben we aandacht voor peerevaluatie bij communicatieve opdrachten.

De laatste pagina van elk hoofdstuk is de Objectives & assessment-pagina, waarop de leerling aangeeft welke leerdoelen hij reeds beheerst en welke verder ingeoefend moeten worden. Als leerkracht kun je op deze pagina ook feedback en suggesties voor remediëring toevoegen.