INHOUD - Op welke manier is er in Let’s Connect aandacht voor evaluatie? INHOUD - Op welke manier is er in Let’s Connect aandacht voor evaluatie?

INHOUD - Op welke manier is er in Let’s Connect aandacht voor evaluatie?

In Let’s Connect zetten we zowel in op proces- als productevaluatie, en op formatieve en summatieve evaluatie. We voorzien hierbij ook de nodige ondersteuning, o.a. door het aanbieden van een checklist.
Leerlingen doen regelmatig aan zelfevaluatie op verschillende momenten in het leerproces. Ook hebben we aandacht voor peerevaluatie.

In de uitgaven zelf hebben de leerlingen voldoende kansen om kleinere communicatieve opdrachten te maken die hen ondersteunen in aanloop naar de grotere communicatieve eindopdracht.

In de lerarenkit bieden we bij elk hoofdstuk toetsen aan op kennis en vaardigheden, maar ook integrated assessments.