INHOUD - Hoe ondersteunt Let’s Connect in het bereiken van de verschillende cesuurdoelen? INHOUD - Hoe ondersteunt Let’s Connect in het bereiken van de verschillende cesuurdoelen?

INHOUD - Hoe ondersteunt Let’s Connect in het bereiken van de verschillende cesuurdoelen?

Cesuurdoelen Moderne talen

In de lerarenkit van de uitgaven voor de domeinoverschrijdende doorstroom wordt extra materiaal aangeboden waarin de cesuurdoelen voor deze studierichting verwerkt worden.

Dit materiaal kan geïntegreerd ingezet worden conform de visie van de modernisering.

 

Cesuurdoelen Taal & Communicatie, Toerisme en Horeca

In de lerarenkit van de uitgaven voor de dubbele finaliteit wordt extra materiaal voor deze studierichtingen aangeboden. Het extra materiaal is opgebouwd rond de cesuurdoelen en beroepskwalificaties voor deze richtingen.

Dit materiaal kan geïntegreerd ingezet worden conform de visie van de modernisering.