INHOUD - Wat is het verschil in aanpak tussen Epic D en Epic D/A? INHOUD - Wat is het verschil in aanpak tussen Epic D en Epic D/A?

INHOUD - Wat is het verschil in aanpak tussen Epic D en Epic D/A?

De aanpak van Epic voor de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit verschilt grondig. Voor elke doelgroep is door een apart auteursteam een specifiek concept uitgewerkt, met eigen accenten.

 • Werken met bronnen
  • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit werkt sterk inductief vanuit bronnen en bevat meer en uitdagende tekstbronnen.
  • De uitgave voor de dubbele finaliteit biedt historische context om complexere leerstof aan te brengen en laat het bronnenonderzoek (meer visuele bronnen en eenvoudigere tekstbronnen) daarop aansluiten.
 • Thematische aanpak
  • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit behandelt meer abstracte leerinhouden.
  • De uitgave voor de dubbele finaliteit kiest voor een concrete insteek die nauwer aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Er worden ook andere onderwerpen behandeld.
 • Structuur
  • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit bundelt nog steeds bronnen en opdrachten, maar die zijn over meerdere pagina’s verspreid. De hoofdstukken zijn ook langer.
  • Voor de dubbele finaliteit is de structuur met links bronnen en rechts opdrachten behouden en zijn de hoofdstukken korter.
 • Leerlijnen
  • De leerlingen van de doorstroomfinaliteit doorlopen het traject leren schematiseren in het 3de jaar en leren synthetiseren in het 4de jaar.
  • In de dubbele finaliteit loopt de leerlijn leren schematiseren over de volledige 2de graad en start de leerlijn leren samenvatten in de 3de graad.