INHOUD - Welke leervaardigheden worden ontwikkeld in Epic? INHOUD - Welke leervaardigheden worden ontwikkeld in Epic?

INHOUD - Welke leervaardigheden worden ontwikkeld in Epic?

In de 2de graad start Epic met twee specifieke leerlijnen: leren schematiseren en leren samenvatten.

De leerlingen van de doorstroomfinaliteit doorlopen de leerlijn leren schematiseren in het 3de jaar en de leerlijn leren samenvatten in het 4de jaar.

De leerlingen van de dubbele finaliteit werken tijdens de 2de graad aan de leerlijn leren schematiseren en starten in de 3de graad met de leerlijn leren samenvatten.

Elke leerlijn bestaat uit vijf stappen die helder en herkenbaar zijn uitgewerkt in het leerlingenmateriaal.
Zo groeien je leerlingen naar meer zelfstandigheid en krijgen ze een stevige basis om hogere studies aan te vatten.