INHOUD - Hoe wordt historisch denken geïntegreerd in Epic? INHOUD - Hoe wordt historisch denken geïntegreerd in Epic?

INHOUD - Hoe wordt historisch denken geïntegreerd in Epic?

Epic is geen herwerking van een bestaande leeroplossing, maar is volledig uitgewerkt met het nieuwe curriculum als uitgangspunt.

Het historisch denken zit vervat in de aanpak, en is nooit een luikje apart. Met Epic wordt de leerling onderzoeker, die op basis van bronnen een historisch referentiekader opbouwt en kritisch leert reflecteren over en met historische bronnen.