SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod bij Epic? SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod bij Epic?

SCOODLE - Waaruit bestaat het digitaal aanbod bij Epic?

Papier en digitaal zijn één verhaal voor Epic. Dat betekent dat we in elke leerfase de afweging maken wat de beste leeroplossing is voor bepaalde inhouden, afhankelijk van o.a. het vak, de leeftijd van de leerling enzovoort.

Naast een sterk aanbod op papier, hebben we evenzeer een sterk digitaal aanbod op Scoodle. Dit om het leersucces van de leerling te vergroten, de leermotivatie te bevorderen en om jouw flexibiliteit te verhogen.​

Het digitaal aanbod voor de leerkracht bestaat uit:

 • E-book om te projecteren (= bordboek)
 • Digitale versie van boek
 • Handleiding
 • PowerPoint
 • Modelvragen voor evaluatie
 • Extra lesmateriaal als differentiatie of variatie: bij Epic 3 Op Onderzoek, bij Epic 4 Actuadossiers in Storymaps
 • Activerende werkvormen
 • Matrix met eindtermen en leerplandoelen
 • Basistraject

Het digitaal aanbod voor de leerling bestaat uit:

 • E-book (met oplossingen, indien gedeeld door jou)
 • Op Onderzoeken en Actuadossiers voor projectwerk
 • Voor de doorstroomfinaliteit:
  • Vanaf Epic 4 worden een aantal uitbreidingsdeelvragen interactief digitaal aangeboden
  • Digitale zelftoetsen na elke deelvraag
  • Online remediëringsoefeningen