INHOUD - Hoe wordt in Epic omgesprongen met actualiteit? INHOUD - Hoe wordt in Epic omgesprongen met actualiteit?

INHOUD - Hoe wordt in Epic omgesprongen met actualiteit?

Vanaf Epic 3 vind je op Scoodle uitgebreidere 'Op Onderzoek'-dossiers met de focus op actualiteit. In Epic 4 staat actualiteit centraal in de Actuadossiers in storymaps.

Om de eindtermen en leerplandoelen te halen, volstaat het om minstens één dossier met je leerlingen te behandelen. Raadpleeg het doelenoverzicht om een onderbouwde keuze te maken.

De andere dossiers kun je inzetten als differentiatie en voor projectwerk.