Hoeveel lesuren wiskunde worden er voorzien in De Wiskanjers - IJsbergversie? Hoeveel lesuren wiskunde worden er voorzien in De Wiskanjers - IJsbergversie?

Hoeveel lesuren wiskunde worden er voorzien in De Wiskanjers - IJsbergversie?

De Wiskanjers – IJsbergversie biedt de mogelijkheid om 6, 7 of 8 lesuren in te zetten op wiskunde. We hebben hier goed over nagedacht in functie van de suggesties van de cahiers en de realiteit in de klas.

Zo gaan we een ganse week werken aan de doelen en de opbouw van één ijsberg. We gaan 6 lestijden werken aan de doelen van de ijsberg. Verder zetten we wekelijks 50 minuten in op automatisatie en memorisatie aan de hand van het Rekenmaatje. Verder gaan we ook 50 minuten inzetten op herhaling van eerder geziene leerstof meten, metend rekenen, data, geld en problemen oplossen.

Jij kan als leerkracht zelf beslissen hoeveel tijd je investeert in wiskunde aan de hand van de noden van je klasgroep en de resterende tijd op je weekrooster (sportdag, facultatieve studiedag ...).