Zijn er in De Wiskanjers - IJsbergversie voldoende herhalingsmogelijkheden? Zijn er in De Wiskanjers - IJsbergversie voldoende herhalingsmogelijkheden?

Zijn er in De Wiskanjers - IJsbergversie voldoende herhalingsmogelijkheden?

De Wistopper wordt wekelijks optioneel aangeboden en is herhaling van eerder geziene leerstof getalbegrip, meten, meetkunde, data, geld en problemen oplossen. Ook de maaltafels en het hoofdrekenen worden in deze Wistopper regelmatig opgefrist.

Bij de Wistopper hoort een verwerkingsblad in het werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht. In de Wistopper komt geen nieuwe leerstof aan bod.