Is er in De Wiskanjers - IJsbergversie voldoende aandacht voor automatisatie? Is er in De Wiskanjers - IJsbergversie voldoende aandacht voor automatisatie?

Is er in De Wiskanjers - IJsbergversie voldoende aandacht voor automatisatie?

Elke lesweek wordt er een Rekenmaatje aangeboden met vijf oefenreeksen waarmee we inzetten op automatisatie en memorisatie van de leerstof. De vijf oefenreeksen zijn voorzien op twee niveaus die aansluiten bij de kernleerstof.

Met het Rekenmaatje kan je ervoor kiezen om dagelijks 5 à 10 minuten te herhalen of wekelijks de volle 50 minuten in te zetten als herhalingsles. Het Rekenmaatje bestaat uit enkel een verwerkingsblad in het werkboek. Je kan het meegeven als huiswerk, hoekenwerk of contractwerk. Aan jou de keuze!