Heeft De Wiskanjers - IJsbergversie een handleiding? Heeft De Wiskanjers - IJsbergversie een handleiding?

Heeft De Wiskanjers - IJsbergversie een handleiding?

De Wiskanjers – IJsbergversie voorziet een handleiding. De handleiding is beschikbaar op papier of je kunt er ook voor kiezen om deze digitaal te gebruiken via de lerarenkit op Scoodle of de combi van papier en digitaal, wat het makkelijkste werkt voor jou.

De handleiding is opgebouwd volgens de typische Kanjerstructuur. Dus leerkrachten die reeds werken met De Taalkanjers Taal of Spelling of Wereldkanjers herkennen meteen deze structuur. De handleiding geeft de doelen weer en de sporen (verticale classificatie van de doelen) in de ijsberg. Er is een duidelijk lesverloop en ook de leerlijn wordt weergegeven (wat kwam er al eerder aan bod, wat komt er later aan bod binnen de leerstof). Verder geeft de handleiding ook een opsomming van de nodige materialen en mogelijke suggesties voor linken naar andere leergebieden.