DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

 • Voorkennis wordt geactiveerd via compacte infofiches op Scoodle.
 • Het kompas vooraan bij elk thema geeft de inhoudelijke opbouw weer (advanced organiser).
 • In het Kompas in het activerend leerboek vind je de algemene doelen voor het thema; op Scoodle zijn per hoofdstuk de concrete lesdoelen terug te vinden.
 • Concrete voorbeelden en actuele cases bieden houvast.
 • Duidelijke afbeeldingen, kaartmateriaal, multimedia en 3D-integratie zorgen voor een boeiende verrijking bij de teksten (dual coding).
 • De online verwerking met een grote variatie aan oefentypes (interleaving), gecombineerd met de klassikale vragen en verwerking op een cursusblad zorgen voor een actieve verwerking van de leerstof.
 • Via een handig resultatendashboard kun jij als leerkracht de resultaten en verwerking door de leerlingen vlot opvolgen. Zo kun je snel achterhalen of de klas het begrepen heeft.
 • De nieuwe begrippen staan in het groen.
 • De tussentijdse samenvattingen staan in een groen kader per hoofdstuk binnen een thema; een samenvatting van het thema is in twee vormen beschikbaar, nl. tekst + schema.
 • De Geoproof nodigt uit tot reflectie over het thema én zelftoetsing. De opdrachtenreeksen bij de hoofdstukken bieden voldoende oefenkansen (retrieval practice).
 • Online kunnen de leerlingen de kijkwijzer ‘Leren met Polaris’ raadplegen.