INHOUD - Hoe verschilt LEF! 5/6 voor leerlingen in de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit? INHOUD - Hoe verschilt LEF! 5/6 voor leerlingen in de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit?

INHOUD - Hoe verschilt LEF! 5/6 voor leerlingen in de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit?

Per studierichting wordt vertrokken vanuit een specifiek pakket van digitale leerpaden en activerende leerboeken. De aanpak verschilt naargelang de doelgroep (arbeidsmarktfinaliteit of dubbele finaliteit).

  • De probleemstellingen hebben voor de arbeidsmarktfinaliteit vaker een praktische insteek. Vooral de zorgtaken komen aan bod. Voor de dubbele finaliteit hebben de probleemstellingen eerder een theoretische insteek.
  • De oefenvormen in de leerpaden voor de arbeidsmarktfinaliteit zijn minder complex en minder abstract dan de oefenvormen voor leerlingen in de dubbele finaliteit.
  • De casussen (in de probleemstelling vooraan en in de oefeningen) zijn voor de arbeidsmarktfinaliteit minder uitgebreid dan voor de dubbele finaliteit.
  • De leesteksten in de leerpaden voor de arbeidsmarktfinaliteit zijn korter dan de leesteksten voor de dubbele finaliteit.
  • De voorkennis waarnaar de leerpaden verwijzen, is verschillend en afhankelijk van de finaliteit.
  • Bij de leerpaden van de dubbele finaliteit wordt er meer ingezet op onderzoekscompetenties.