ALGEMEEN - Wat is het verschil tussen LEF! 5/6 in schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025? ALGEMEEN - Wat is het verschil tussen LEF! 5/6 in schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025?

ALGEMEEN - Wat is het verschil tussen LEF! 5/6 in schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025?

Op basis van feedback die we kregen nadat LEF! 5/6 het eerste schooljaar in gebruik was, hebben we enkele aanpassingen gedaan.

Subvakken

We hebben de subvakken bij Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de lessentabellen die de onderwijskoepels voorstellen.

Gezondheidszorg

 • Zorg: 9 lesuren/graad
 • Psychologie: 3 lesuren/graad
 • Agogisch handelen: 4 lesuren/graad
 • Anatomie en fysiologie: 2 lesuren/graad

Opvoeding en begeleiding

 • Zorg: 4 lesuren/graad
 • Psychologie: 3 lesuren/graad
 • Pedagogiek: 4 lesuren/graad
 • Pedagogisch handelen: 7 lesuren/graad

Activerende leerboeken

We hebben verschillende versies van de activerende leerboeken. Elke richting heeft nu een aangepaste versie. Enkel de leerinhoud die nodig is voor de specifieke studierichting werd opgenomen.

Ondersteuningsdocumenten

We hebben per leerpad een ondersteuningsdocument gemaakt voor jou als leerkracht. Daarin vind je onderstaande elementen.

 • Algemene informatie over het vak, subvak en aantal lesuren terug.
 • De koppeling met de leerplandoelen en een oplijsting van nodige bronnen (activerende leerboeken, documenten uit bibliotheek van Scoodle, andere bronnen).
 • Een leidraad voor jou om aan de hand van vragen het leerpad af te stemmen op jouw klasgroep.