AANBOD - Waaruit bestaat het aanbod voor LEF! 5/6?  AANBOD - Waaruit bestaat het aanbod voor LEF! 5/6?

AANBOD - Waaruit bestaat het aanbod voor LEF! 5/6?

LEF! 5/6 is een blended leeroplossing voor een graad, niet voor een leerjaar. Zo kan jij als leerkracht zelf kiezen welke inhouden je wanneer aan bod laat komen. Flexibiliteit is immers belangrijk omwille van factoren als stages, de invulling van lessentabellen en de organisatie van praktijkuren en -lokalen.

Per studierichting is er één leeroplossing. Die bestaat enerzijds uit digitale leerpaden op het leerplatform Scoodle en anderzijds uit activerende leerboeken op papier.

  • De digitale leerpaden zijn het oefen- en werkmateriaal voor de leerlingen. Ze vormen de structuur van de leeroplossing. Vanuit de digitale leerpaden verwijzen we naar de activerende leerboeken.
  • De activerende leerboeken bevatten zowel de theoretische als de praktische leerinhouden.

Zowel de digitale leerpaden als de activerende leerboeken zijn afgestemd op de specifieke studierichting.