AANBOD - Voor hoeveel lestijden is er lesmateriaal voorzien in LEF! 5/6? AANBOD - Voor hoeveel lestijden is er lesmateriaal voorzien in LEF! 5/6?

AANBOD - Voor hoeveel lestijden is er lesmateriaal voorzien in LEF! 5/6?

In het totaal is er per koepelvak voor 9 lesuren per week lesmateriaal voorzien, zowel voor het 5de als voor het 6de jaar. Door de school wordt dit aangevuld met minimum 8 graadsuren stage voor de richtingen in de dubbele finaliteit, en minimum 16 graadsuren stage voor de richtingen in de arbeidsmarktfinaliteit. 

Elk koepelvak wordt verdeeld in verschillende subvakken, elk met een aantal lesuren. Uiteraard is dit een suggestie en kan dit aangepast worden op basis van de eigen lessentabel.

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

 • Zorg voor omgeving: 6 lesuren/graad
 • Zorg voor maaltijdgebeuren: 6 lesuren/graad
 • Zorg voor cliënt: 6 lesuren/graad

Basiszorg en ondersteuning

 • Indirecte zorg: 6 lesuren/graad
 • Directe zorg: 6 lesuren/graad
 • (Ped)agogisch handelen: 6 lesuren/graad

Gezondheidszorg

 • Zorg: 9 lesuren/graad
 • Psychologie: 3 lesuren/graad
 • Agogisch handelen: 4 lesuren/graad
 • Anatomie en fysiologie: 2 lesuren/graad

Opvoeding en begeleiding

 • Zorg: 4 lesuren/graad
 • Psychologie: 3 lesuren/graad
 • Pedagogiek: 4 lesuren/graad
 • Pedagogisch handelen: 7 lesuren/graad

Hieronder zie je de concordantie tussen de subvakken binnen LEF! 5/6 en de info over verdeling koepelvak per onderwijskoepel.

Subvakken AWZW.png

Subvakken BO.png

Subvakken GZ.png

Subvakken OB.png