AANBOD - Voor hoeveel lestijden is er lesmateriaal voorzien in LEF! 5/6? AANBOD - Voor hoeveel lestijden is er lesmateriaal voorzien in LEF! 5/6?

AANBOD - Voor hoeveel lestijden is er lesmateriaal voorzien in LEF! 5/6?

In het totaal is er per koepelvak voor 9 lesuren per week lesmateriaal voorzien, zowel voor het 5de als voor het 6de jaar. Door de school wordt dit aangevuld met minimum 8 graadsuren stage voor de richtingen in de dubbele finaliteit, en minimum 16 graadsuren stage voor de richtingen in de arbeidsmarktfinaliteit.

Hieronder vind je een suggestie van verdeling van lesuren over subvakken. Als jouw lessentabel hiervan afwijkt, kan je op basis van de raamwerken (zie bijlagen onderaan) je eigen jaarplan maken.

Opvoeding en begeleiding (D/A)

 • Zorg: 2u/week
 • Pedagogisch handelen: 6u/week
 • Ik als zorgverlener in de samenleving: 1u/week

Gezondheidszorg (D/A)

 • Zorg: 5u/week
 • (Ped)agogisch handelen: 3u/week
 • Ik als zorgverlener in de samenleving: 1u/week

Basiszorg en ondersteuning (A)

 • Indirecte zorg: 3u/week
 • (Ped)agogisch handelen: 3u/week
 • Directe zorg: 3u/week

Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)

 • Zorg voor omgeving: 3u/week
 • Zorg voor maaltijdgebeuren: 3u/week
 • Zorg voor cliënt: 3u/week