AANBOD - Hoe gebeurt de nalevering van de uitgaven Anatomie & fysiologie en Verzorgende/Zorgkundige? AANBOD - Hoe gebeurt de nalevering van de uitgaven Anatomie & fysiologie en Verzorgende/Zorgkundige?

AANBOD - Hoe gebeurt de nalevering van de uitgaven Anatomie & fysiologie en Verzorgende/Zorgkundige?

1. Een terugblik: bestelling deel 1

Voor schooljaar 2023-2024 bestelden de leerlingen in Gezondheidszorg en Basiszorg & ondersteuning deel 1 van het LEF! 5/6- pakket voor hun richting. Beide delen 1 werden onvolledig uitgeleverd, omdat bepaalde uitgaven nog niet klaar waren.

  • In Basiszorg & ondersteuning deel 1 ontbrak het activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige.
  • In Gezondheidszorg deel 1 ontbraken de activerende leerboeken Verzorgende/Zorgkundige en Anatomie & fysiologie.

Belangrijk: op basis van feedback van gebruikers werd in de loop van dit schooljaar beslist twee versies te maken van het activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige: één versie voor Gezondheidszorg (identiek aan de oorspronkelijke versie van het activerend leerboek) en één versie voor Basiszorg & ondersteuning (een aangepaste versie, meer op maat van die richting).

 

2. Huidige situatie: nalevering ontbrekende uitgaven & bestelling deel 2

In de eerste week van september 2024 doen we een nalevering van de ontbrekende activerende leerboeken: Anatomie & fysiologie én Verzorgende/Zorgkundige (oorspronkelijke versie, zijnde de versie voor Gezondheidzorg).

De leerlingen in de richting Gezondheidszorg hebben dan alle activerende leerboeken die ze nodig hebben om te starten in het 6de jaar. Uiteraard moet voor hen nog deel 2 van het LEF! 5/6-pakket voor hun richting besteld worden. Deel 2 bevat immers een licentie voor de digitale leerpaden.

De leerlingen in de richting Basiszorg & ondersteuning krijgen dan eveneens het activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige (oorspronkelijke versie, zijnde de versie voor Gezondheidzorg, die niet op maat van hun richting is).

MAAR als zij starten in het 6de jaar en voor hen deel 2 van het LEF! 5/6-pakket voor hun richting besteld wordt, ontvangen zij naast de licentie voor de digitale leerpaden OOK het activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige voor Basiszorg & ondersteuning, dat wél op maat van hun richting is.

 

3. Wat nu? Specifiek voor leerlingen in Basiszorg & ondersteuning

Deze leerlingen beschikken in september dus over de twee versies van het activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige. We adviseren om de versie Verzorgende/Zorgkundige voor Basiszorg & ondersteuning te gebruiken, aangezien we in de digitale leerpaden verwijzen naar die versie.

Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om de exemplaren van Verzorgende/Zorgkundige voor Gezondheidszorg op een efficiënte manier in te zetten.

  • Inzetten als klasexemplaren.
  • De inhouden rond aandoeningen en psychische gezondheid doorgeven aan leerlingen die een specialisatiejaar volgen.
  • De inhouden rond aandoeningen, ontwikkelingspsychologie en psychische gezondheid behandelen als uitbreiding.
  • De inhouden rond ontwikkelingspsychologie over oudere volwassenen doorgeven aan leerlingen die de richting Opvoeding & begeleiding volgen. Daar kunnen ze als uitbreiding ingezet worden.
  • Gebruikmaken van de pagina’s met technieken tijdens stage of werkplekleren.