DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

We zetten sterk in op het:

  • activeren van de voorkennis;
  • actief verwerken van de leerinhoud;
  • aanbieden van ondersteuning op maat;
  • contextueel en betekenisvol leren.

Er zijn heel wat leerinhouden in de 3de graad die ook al aan bod kwamen in de 2de graad, zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidsbevordering, ICF-schema, technieken indirecte zorg, werking van het lichaam … We bouwen in LEF! 5/6 verder op deze inhouden.

We activeren de voorkennis zowel in de digitale leerpaden als in de activerende leerboeken. Het activeren van deze voorkennis is namelijk de bouwsteen tot leren.

In LEF! 5/6 laten we de hersenen van de leerlingen werken. We willen namelijk dat ze actief aan de slag gaan met de leerinhoud zodat die makkelijker te begrijpen, toe te passen en te onthouden is. Leerlingen krijgen kantlijnopdrachten in de activerende leerboeken en ze krijgen focusvragen mee tijdens het ontdekken van de casus. LEF! bevat daarnaast heel wat oefenmateriaal.

Binnen LEF! 5/6 kan je gedifferentieerd aan de slag:

  • Je kan de leerlingen in groep, zelfstandig of klassikaal aan de slag laten gaan met de digitale leerpaden.
  • Afhankelijk van de resultaten bij de quiz in de voorkennis-rubriek kan je bepaalde leerlingen of de hele klasgroep nog extra info geven over bepaalde leerinhouden.
  • De oefeningen binnen de leerpaden zijn adaptief, zodat leerlingen steeds op hun eigen niveau en met de juiste mate van ondersteuning werken.
  • Ook de factsheets, kijkwijzers, leerstrategieën en beeldwoordenboek kunnen ingezet worden als differentiatie.

Een belangrijk vertrekpunt binnen de digitale leerpaden is de casus, waarin de wensen en behoeften van de zorgvrager duidelijk naar voren komen. Deze contextrijke, concrete en authentieke verhalen zorgen ervoor dat leerlingen betekenisvol aan de slag gaan met de leerinhouden. Deze casussen brengen het werkveld in de klas en verkleinen de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt.