Kan ik differentiëren tijdens de les? Kan ik differentiëren tijdens de les?

Kan ik differentiëren tijdens de les?

Net zoals in de andere Kanjermethodes van Plantyn, zetten we ook bij Casse-cou in op gedifferentieerd oefenen, ruimte voor begeleid oefenen en verlengde instructie.

  • Alle oefeningen worden per les gedifferentieerd en op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefenkansen om de leerstof op zijn of haar niveau te beheersen.
  • Wekelijks is er een gedifferentieerde herhalingsles. Bij elke les vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug zodat ze na de les kunnen aanduiden of ze de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen.
  • De basisdifferentiatie is per les beschikbaar in het werkboek van de leerling. Je hoeft dus niets digitaal klaar te zetten, te selecteren of af te drukken. Zo kan je snel en eenvoudig inspelen op de noden van je klasgroep op dat moment.
  • In het digitaal oefenplatform Scoodle Play kunnen leerlingen gedifferentieerd oefenen op drie niveaus. Je zal ook als leerkracht taken, toetsen en driloefeningen kunnen klaarzetten.
  • Via de interactieve chatbot kunnen leerlingen op een laagdrempelige manier op hun niveau oefenen op spreekvaardigheid en spreekdurf.
  • Er zijn aparte differentiatiebundels voor taalsterke en tweetalige leerlingen.

We differentiëren in Casse-cou op verschillende manieren. We doen aan tempodifferentiatie, talentdifferentiatie, niveaudifferentiatie, talige differentiatie ... Je vindt, als leerkracht, heel wat differentiatietips in de handleiding, zowel voor taalsterke als tweetalige leerlingen, maar ook voor kinderen die het iets moeilijker hebben met het leren van een vreemde taal.