Hoe motiveren jullie de leerlingen in Casse-cou om te durven spreken? Hoe motiveren jullie de leerlingen in Casse-cou om te durven spreken?

Hoe motiveren jullie de leerlingen in Casse-cou om te durven spreken?

Een leuke lay-out, boeiende leerinhoud en een heel sterke nadruk op de motivatie om een nieuwe taal te leren bij de leerlingen kenmerkt onze nieuwe methode.

We oefenen voldoende op de functionele kennis in een betekenisvolle context, maar zetten ook sterk in op spreekkansen en spreekdurf door kinderen in een veilige omgeving te prikkelen tot spreken en mondelinge interactie. Casse-cou biedt daarvoor voldoende differentiatiekansen aan om zowel taalsterke als taalarmere kinderen tot spreken aan te zetten.