Hoe wordt de grammaire en vocabulaire aangebracht in Casse-cou? Hoe wordt de grammaire en vocabulaire aangebracht in Casse-cou?

Hoe wordt de grammaire en vocabulaire aangebracht in Casse-cou?

Casse-cou zet heel sterk in op de motivatie voor het leren van een vreemde taal bij kinderen, zowel bij het aanbrengen van functionele kennis (grammaire, vocabulaire) als bij de vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven). Casse-cou formuleert zowel voor de leerkracht als de leerlingen heldere focusdoelen per les, waar met diverse en actieve werkvormen naartoe gewerkt wordt.

Dit gebeurt telkens in een betekenisvolle context. De leerlingen krijgen aan het begin van elke module een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging of défi kunnen ze tot een goed einde brengen door eerst te werken aan de  nodige functionele kennis.

De vocabulaire en grammaire wordt eerst in afzonderlijke lessen aangebracht zodat de leerlingen voldoende kans krijgen om alles in te oefenen. In de herhalingslessen krijgen ze opnieuw de tijd om alle kennis verder in te oefenen. Tot slot van de module gebruiken ze al hun kennis bij de eindopdracht.