In welke mate wordt er rekening gehouden met effectieve leerstrategieën? In welke mate wordt er rekening gehouden met effectieve leerstrategieën?

In welke mate wordt er rekening gehouden met effectieve leerstrategieën?

Op het einde van elke module voorzien we een les ‘leren leren’ (= de les ‘Un vrai casse-cou’). Tijdens deze les leren leerlingen technieken aan om alle leerstof onder de knie te krijgen.

  • Werken met flitskaartjes, onthoudkaarten maken, bewegend leren, tekeningen maken bij de leerstof…
  • We voorzien ook voldoende herhaling en op de toetswijzers (voorbereiding van de toets) staan er tips om deze leertechnieken thuis verder in te oefenen.
  • We begeleiden leerlingen ook om te bepalen welke techniek voor hen werkt en welke niet of minder.

We hebben hierbij vooral aandacht voor actieve leertechnieken, veel herhaling, zichzelf leren aftoetsen en de nodige ondersteuning.