Is er voldoende focus op mondelinge vaardigheden? Is er voldoende focus op mondelinge vaardigheden?

Is er voldoende focus op mondelinge vaardigheden?

Doorheen de module zitten veel spreekkansen verwerkt vanuit een motiverende of herhalende aanzet of via gevarieerde werkvormen. Elke acte sluit ook af met een klassikale flash waarbij kinderen samen ifv het doel van de les tot spreken aangezet worden.

In de herhalingsles zit ook speelse werkvormen geïntegreerd waar wederom op een leuke manier spreekkansen kunnen genomen worden. We bouwen doorheen de module met aangereikte woordenschat en grammatica op naar echte en functionele mondelinge interactie.

De chatbot is een extra inoefenkans op Scoodle Play die ook inzet op mondelinge interactie. In elke moduletoets wordt spreken en mondelinge interactie apart getoetst via een kijkwijzer die zowel leerkracht als leerling kunnen invullen.

Elke module sluit ook af met de défi waar ook de spreekvaardigheid geëvalueerd wordt vanuit het kind zelf (via kijkwijzer).