Waaruit bestaat het evaluatie-aanbod bij Casse-cou? Waaruit bestaat het evaluatie-aanbod bij Casse-cou?

Waaruit bestaat het evaluatie-aanbod bij Casse-cou?

Bij Casse-cou is er een uitgebreid evaluatie-aanbod.

Er is 1 grote moduletoets op 3 niveaus waarin alle vaardigheden (luisteren, spreken, mondelinge interactie, schrijven, lezen), grammatica en vocabulaire aan bod komen.

  • Deze toets is beschikbaar in pdf en een bewerkbare Word-versie.
  • Leerkrachten kunnen zelf beslissen of ze elk onderdeel toetsen of een keuze maken.
  • Toets kan op papier of digitaal via Scoodle Play afgenomen worden. 
  • Er zijn toetswijzers bij elke module waarmee de leerlingen zich kunnen voorbereiden op de toets.

Er zijn 2 korte digitale toetsjes per module (un petit test)

  • Petit test 1: focus op vocabulaire
  • Petit test 2: focus op grammaire

Het doel van deze toetsen is om snel inzicht te krijgen in de kennis van leerlingen en bij te sturen waar nodig tijdens de module, om in te zetten op herhaling/leren leren en/of om succeservaringen te stimuleren met het aanbieden van kleine toetsmomenen.

Maar dit is niet alles, want er zijn ook andere evaluatiekansen bij Casse-cou.

  •  
  • Interactieve chatbot (spreken en mondelinge interactie)
  • Zelfevaluatie in het werkboek voor de leerling